صیفی جات

1-28 از 28

بادمجان

1کیلوگرم±100گرم
94,000ریال

بامیه

500گرم±50
255,000ریال

بلال مکزیکی

1کیلوگرم±100گرم
118,000ریال

پیاز سفید

1کیلوگرم±100گرم
102,000ریال

خیار

1کیلوگرم±100گرم
108,000ریال

زنجبیل

200گرم±50
324,000ریال

سیب زمینی

1کیلوگرم±100گرم
86,000ریال

سیر

250گرم±25
99,000ریال

شلغم

1کیلوگرم±100گرم
119,000ریال

فلفل تند

300گرم±30
38,000ریال
37,000ریال
84,000ریال

قارچ

500گرم±50
248,000ریال

گل کلم

1کیلوگرم±100گرم
142,000ریال

گوجه

1کیلوگرم±100گرم
127,000ریال
308,000ریال

لبو

1کیلوگرم±100گرم
149,000ریال

لوبیا سبز

1کیلوگرم±100 گرم
193,000ریال
109,000ریال

هویج

1کیلوگرم±100گرم
176,000ریال

کاهو پیچ

1کیلوگرم±200گرم...
286,000ریال

کاهو رسمی

1کیلوگرم±200گرم
178,000ریال

کدو سبز

1کیلوگرم±100گرم
97,000ریال

کرفس

1کیلوگرم±100گرم
138,000ریال

کلم بروکلی

1کیلوگرم±100گرم
338,000ریال

کلم سفید

1کیلوگرم±100گرم
118,000ریال

کلم قرمز

1کیلوگرم±200گرم
202,000ریال

کلم قمری

1کیلوگرم±100گرم...
90,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.