شگفت انگیز ها

انار

یک کیلوگرم±100گرم
240,000ریال

موز

1کیلوگرم±100گرم
372,000ریال
- 17 %

خرمالو

500گرم±30
182,000ریال
220,000ریال

نارنگی

1کیلوگرم±100گرم...
239,000ریال

انگور رطبی

500گرم±50
168,000ریال

گلابی ممتاز

500گرم±50 گلابی...
282,000ریال

پسته تازه

500گرم±20
1,040,000ریال
161,000ریال

هلو

500گرم±50
161,000ریال

شلیل

500گرم±50
226,000ریال

پرتقال جنوب

1کیلوگرم±100گرم
218,000ریال

لیمو شیرین

یک کیلوگرم±100گرم
218,000ریال

سیب قرمز

یک کیلوگرم±100گرم
203,000ریال

سیب زرد

یک کیلوگرم±100گرم
203,000ریال

خیار

1کیلوگرم±100گرم
134,000ریال
129,000ریال

زنجبیل

200گرم±50
324,000ریال

گوجه

1کیلوگرم±100گرم
142,000ریال
305,000ریال

بلال مکزیکی

1کیلوگرم±100گرم
178,000ریال

هویج

1کیلوگرم±100گرم
218,000ریال

فلفل تند

300گرم±30
38,000ریال
41,000ریال
89,000ریال

قارچ

500گرم±50
294,000ریال

شلغم

1کیلوگرم±100گرم
140,000ریال

لبو

1کیلوگرم±100گرم
153,000ریال

گل کلم

1کیلوگرم±100گرم
142,000ریال

کاهو رسمی

1کیلوگرم±200گرم
178,000ریال

کاهو پیچ

1کیلوگرم±200گرم...
286,000ریال

کلم قمری

1کیلوگرم±100گرم...
90,000ریال

کلم بروکلی

1کیلوگرم±100گرم
338,000ریال

کلم سفید

1کیلوگرم±100گرم
118,000ریال

کلم قرمز

1کیلوگرم±200گرم
202,000ریال

بامیه

500گرم±50
255,000ریال

لوبیا سبز

1کیلوگرم±100 گرم
238,000ریال

کرفس

1کیلوگرم±100گرم
138,000ریال

کدو سبز

1کیلوگرم±100گرم
174,000ریال

بادمجان

1کیلوگرم±100گرم
128,000ریال

سیر

250گرم±25
116,000ریال

سیب زمینی

1کیلوگرم±100گرم
102,000ریال

پیاز سفید

1کیلوگرم±100گرم
102,000ریال

هندوانه کوچک

5کیلوگرم±1
440,000ریال

هندوانه متوسط

8کیلوگرم±1
704,000ریال

طالبی کوچک

1.5کیلوگرم±200گرم
249,000ریال

طالبی متوسط

2.5کیلوگرم±200گرم
414,000ریال

طالبی بزرگ

3.5کیلوگرم±200گرم
580,000ریال

خربزه کوچک

2.5کیلوگرم±200گرم
384,000ریال

خربزه متوسط

3.5کیلوگرم±200گرم
538,000ریال

خربزه بزرگ

4.5کیلوگرم±200گرم
691,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.