شگفت انگیز ها

انبه متوسط

250گرم±30
144,000ریال

انبه بزرگ

400گرم±30
230,000ریال

انار

یک کیلوگرم±100گرم
238,000ریال

موز

1کیلوگرم±100گرم
345,600ریال
89,000ریال

انگور رطبی

500گرم±50
119,000ریال

گلابی ممتاز

500گرم±50 گلابی...
294,000ریال

پسته تازه

500گرم±20
768,000ریال
149,000ریال

هلو

500گرم±50
155,000ریال

شلیل

500گرم±50
197,000ریال

پرتقال جنوب

1کیلوگرم±100گرم
298,000ریال

لیمو شیرین

یک کیلوگرم±100گرم
202,000ریال

سیب قرمز

یک کیلوگرم±100گرم
234,000ریال

سیب زرد

یک کیلوگرم±100گرم
234,000ریال

خیار

1کیلوگرم±100گرم
126,000ریال
112,000ریال

گوجه

1کیلوگرم±100گرم
102,000ریال
81,000ریال

بلال مکزیکی

1کیلوگرم±100گرم
190,000ریال

هویج

1کیلوگرم±100گرم
238,000ریال

فلفل تند

300گرم±30
38,880ریال
34,000ریال
83,000ریال

قارچ

500گرم±50
294,000ریال

گل کلم

1کیلوگرم±100گرم
142,000ریال

کاهو رسمی

1کیلوگرم±200گرم
178,000ریال

کاهو پیچ

1کیلوگرم±200گرم...
286,000ریال

کلم قمری

1کیلوگرم±100گرم...
90,000ریال

کلم بروکلی

1کیلوگرم±100گرم
414,000ریال

کلم سفید

1کیلوگرم±100گرم
118,000ریال

کلم قرمز

1کیلوگرم±200گرم
202,000ریال

بامیه

500گرم±50
228,000ریال

لوبیا سبز

1کیلوگرم±100 گرم
214,000ریال

کرفس

1کیلوگرم±100گرم
138,000ریال

کدو سبز

1کیلوگرم±100گرم
166,000ریال

بادمجان

1کیلوگرم±100گرم
126,000ریال

سیر

250گرم±25
102,000ریال

سیب زمینی

1کیلوگرم±100گرم
94,000ریال

پیاز سفید

1کیلوگرم±100گرم
82,000ریال

هندوانه کوچک

5کیلوگرم±1
450,000ریال

هندوانه متوسط

8کیلوگرم±1
720,000ریال

طالبی کوچک

1.5کیلوگرم±200گرم
243,000ریال

طالبی متوسط

2.5کیلوگرم±200گرم
405,000ریال

طالبی بزرگ

3.5کیلوگرم±200گرم
567,000ریال

خربزه کوچک

2.5کیلوگرم±200گرم
405,000ریال

خربزه متوسط

3.5کیلوگرم±200گرم
567,000ریال

خربزه بزرگ

4.5کیلوگرم±200گرم
729,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.